Inhoud

De jaarprogramma’s zijn niet exclusief door onze leden te raadplegen maar ook door derden. Wij willen hierbij de geïnteresseerden de  mogelijkheid bieden om een blik te werpen op ons tweewekelijks programma. Ons streven is erop gericht de leden zelf een lezing te laten verzorgen. Daarin zijn wij tot nog toe goed  geslaagd