Welkom op de website van Probusclub “Croonenburch”

Oprichting

 Probusclub “Croonenburch”  te Castricum is tot stand gekomen op initiatief van  Rotary Castricum.

Het was hun voorzitter die onze club op 26 april 1989 officieel  installeerde. De initiatiefnemers van toen en leden van het eerste uur waren Niek Karsemeijer en Ton van Elst. Beiden zijn helaas al overleden.

Op 25/26 april 2019 hebben wij ons zesde lustrum gevierd. Onze lustrumlocatie was de Achterhoek.

Naam

De naam “Croonenburch” is vernoemd naar een oud kasteel dat in de 2e helft van  de 13e eeuw werd gebouwd.  Mogelijk werd bij de bouw gebruik gemaakt van de  resten van een ouder kasteel uit de 10e  of 11e eeuw.

De huidige boerderij Cronenburg  staat op het terrein van de voorburcht.

In deze boerderij zijn nog kelders aanwezig die  vroeger deel uitmaakten van het kasteel.

 

 

Leden

Onze probusclub bestaat uit post-actieve  leden die veel waarde hechten aan onderlinge  vriendschap, saamhorigheid en  hulpvaardigheid. 

Daarnaast zijn verbreding van kennis, interesse en ontspanning  belangrijke elementen.  

Onze vereniging  bestaat uit 36 mannelijke leden variërend in leeftijd van 66 tot 96 jaar.

Om de twee weken komen wij  bij elkaar voor een lezing, verzorgd  door één van de leden,

in het Cultureel Centrum Geesterhage te Castricum,  dat zich naast het winkelcentrum Geesterduin bevindt. 

Probusclub “Croonenburch” Castricum is een actieve en interessante  vereniging voor post-actieven. 

Bij onze vereniging is het streven er  op gericht om jaarlijks een tweetal nieuwe leden te verwelkomen, hoewel we het ledenaantal tot 37 willen beperken.

Bijeenkomsten en activiteiten

Om een idee te krijgen van welke onderwerpen zoal aan de orde komen tijdens onze reguliere bijeenkomsten  kan het jaarprogramma  worden geraadpleegd onder de menuknop “jaarprogramma”  van het hoofdmenu, en daarna doorklikken naar agenda’s.

Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten organiseert de activiteitencommissie, een commissie bestaande uit vier leden, diverse excursies , een jaarlijkse uitgaansdag met partner en aan het begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarbijeenkomst.

De tweewekelijkse bijeenkomsten, die op vrijdagmiddag  van 14.30 u tot  circa 17.30 u in bovenvermelde  lokaliteit plaatsvinden, worden goed bezocht. 

Vele interessante  onderwerpen zijn zo de afgelopen jaren de revue  gepasseerd. Na het officiële gedeelte van de  bijeenkomst  is er ook  tijd ingeruimd voor gezellig samenzijn en discussie aan de bar.

Afwezigheid leden

Verzocht wordt om afwezigheid tijdig te melden bij de secretaris van onze club door het verzenden van een e-mail.

Gebruik hiervoor het e-mailadres dat in de ledenlijst wordt vermeld.